Primetieto

Hae ja kehitä henkilöstöä KEKO/FEC-työvoimakoulutuksella!

Työnantaja voi työvoimakoulutuksen kautta hakea henkilöä avoimeen tehtäväänsä tai kehittämishanketta käynnistämään. Tässä yhteistyömallissa työnantaja saa kouluttajan ja työhallinnon tuen henkilöhakuun ja rekrytointiin. Koulutusyhteistyössä saatava tuki helpottaa rekrytointia ja tekee sen kustannusedulliseksi. Tavanomaisin rekrytoiva työvoimakoulutus on nk. kehittämiskoulutus, KEKO/FEC-koulutus.

Primetieto järjestää KEhittämisKOulutusta (KEKO) alueellisen Elinkeino- Liikenne ja Ympäristökeskuksen (ELY-keskus) tai työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) toimeksiannosta. Keko-koulutusta kutsutaan myös F.E.C.-koulutukseksi (Further Educated with Companies). Työhallinto päättää koulutuksen teemasta ja kouluttajasta koko alueen elinkeinoelämän ja työnhakijoiden koulutustarpeiden perusteella. Kouluttaja ja työhallinto tiedottavat toteutettavista koulutusteemoista alueen työnantajia ja työnhakijoita. Yritykset voivat tarjoutua koulutuskumppaniksi, jos teema on sopiva, jolloin hakijoissa on yritykselle sopivia henkilöitä.

KEKOn kesto on 5 - 9 kuukautta. Yrityksen valitsemalle opiskelijalle koulutuskokonaisuus sisältää koulutusteeman mukaista opetusta ja pitkän työjakson. Teemasta riippuen opetusta on 30 - 60 päivää. Työjaksot yrityksessä voivat olla 5 - 7 kuukautta. Tavoitteena on koulutettavan osaamisen lisääminen, perehdyttäminen yrityksen työtehtävään ja henkilön tehtävässä onnistumisen myötä työllistäminen.

Primetieto tiedottaa KEKO/FEC-koulutuksista ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista alueen työnantajia ennen koulutuksen käynnistymistä ja tarjoaa mahdollisuuden hakea uutta henkilöä koulutuksen kautta. Primetiedolla on kokemusta noin 100 rekrytoivan koulutuksen järjestämisestä. Mukaan lähteneet työnantajat ovat olleet tyytyväisiä koulutuksen tarjoamaan rekrytointitukeen. Kokemuksen mukaan 70%:ssa koulutushankkeista yritys ja koulutettu henkilö ovat jatkaneet yhteistyötä koulutuksen päätyttyä.