Primetieto

3D-tulostaminen ja –palvelut suunnittelussa -koulutus, Helsinki 2016

3D-TULOSTAMINEN MULLISTAA MAAILMAA

3D-tulostaminen tulee mullistamaan suunnittelu-, tuotanto- ja jakeluketjuja lähivuosina. Suunnitteluprosesseihin se vaikuttaa ensimmäisenä. Nyt teillä on tilaisuus rekrytoida organisaationne henkilö joka – muun ohessa – tuntee 3D-tulostamisen uusimmat mahdollisuudet.

 

Helppo ja edullinen tapa rekrytoida

Primetieto käynnistää yhteistytössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa Helsingissä 3D-tulostaminen ja –palvelut suunnittelussa nimellä uuden yritysten ja yhteisöjen rekrytointia tukevan koulutusohjelman. Sen avulla organisaatiot voivat rekrytoida uutta henkilöstöä erilaisiin yritystoiminnan asiantuntija- ja johtotehtäviin. Koulutuksen kautta rekrytointi on erittäin edullista ja samalla rekrytoinnin riskit minimoituvat. Kokemukset aikaisemmista Primetiedon Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa järjestämistä koulutuksista ovat olleet hyviä. Yli 70 %:ssa tapauksista yritys on löytänyt koulutuksen kautta henkilön, jonka kanssa se on jatkanut yhteistyötä koulutuksen päätyttyäkin.

Yritys valitsee henkilön

Työvoimakoulutus tarjoaa yritykselle edullisen ja vähäriskisen tavan rekrytoida uusi työntekijä. Primetieto Oy etsii työ- ja elinkeinohallinnon kanssa alueen työnhakijoista yhteistyöhön valmiiden yritysten tehtävästä kiinnostuneet henkilöt ja yrityksen valinnan jälkeen valmentaa heitä sovitusti opetuksen ja työssäoppimisen keinoin.

Ohjelman kautta voit löytää mahdollisimman valmiin, osaamisvaateenne täyttävän henkilön mitä erilaisimpiin tehtäviin sekä sisäänajaa ja perehdyttää hänet tuotteisiinne, palveluihinne ja järjestelmiinne erittäin edullisesti ja paremmalla riskienhallinnalla. Ohjelman aikana yritys ei maksa henkilölle palkkaa eikä hän ole työsuhteessa yritykseen. Hänen perustoimeentulonsa koulutuksen aikana muodostuu julkisesta tuesta. Yrityksellä ei ole työllistämisvelvollisuutta. Työsuhteesta voidaan päättää joustavasti, yleensä se tapahtuu ohjelman lopulla. Väärät ja kalliit henkilövalinnat jäävät pois.

Kattava palvelu uuden henkilön löytämiseksi

Primetieto Oy:n rekrytointipalvelu on toimiva tapa etsiä ja kouluttaa alueen työnhakijoista sopiva henkilö yrityksesi tehtäviin. Palvelumme sisältää:

 1. Henkilöhaun järjestelyt
 2. Henkilövalinnan jälkeisen liiketoiminta- ja projektivalmennuskoulutuksen
 3. Valitun henkilön viiden kuukauden työjakson yrityksessä

Koulutukseen otetaan 20 opiskelijaa. Mukaan lähtevät yritykset voivat hakea ratkaisua useampaankin kuin yhteen työtehtävään ja yrityksellä voi olla ohjelmassa useita osallistujia. Ohjelmaan sopii hyvin erityyppisiä yritystehtäviä. Saat ohjelmasta parhaan hyödyn, kun valittava henkilö liitetään käynnistettävään projektiin, uuden toiminnon tai liiketoiminnan käynnistykseen, toiminnan laajentamiseen tms.

Koulutuksen rakenne

Koulutusohjelman kesto on kuusi kuukautta. Puolitoista kuukautta kestävän lähiopetuspaketin aikana valitut henkilöt päivittävät osaamistaan 3D suunnitteluun ja tulostukseen liittyvissä asioissa. Katso opetuksen sisältö linkistä vasemmalta. Yli neljä kuukautta hän työskentelee yrityksessä oppien uutta ja näyttäen omaa osaamistaan yritykselle.

Primetieto esittelee yritykselle sen antamaan tehtävä- ja henkilökuvaukseen parhaiten sopivat hakijat, joista yritys haastattelee haluamansa ja valitsee tehtäviinsä sopivimman - tai jätättää valitsematta. Yritys päättää rekrytointikoulutukseen osallistumisesta vasta valittuaan henkilön. Jos sopivaa henkilöä ei löydy, osallistuminen ei maksa yritykselle mitään. Opiskelijoiden hakuaika koulutukseen päättyy syyskuun lopussa ja sen jälkeen yritykset pääsevät tekemään henkilövalintoja. Yritys voi myös ehdottaa itse henkilöä koulutettavaksi (oltava työnhakija).

Aikataulu

Koulutus alkaa Primetiedon järjestämällä lähiopetusjaksolla 19.12.2016. Ensimmäinen lähiopetusjakso pyyttyy 20.1.2017 ja se kattaa yli puolet koulutuksen lähiopetuksesta. Sen jälkeen pääpaino on yritystyöskentelyssä, jonka katkaisee noin kerran kuukaudessa oleva noin viikon mittainen lähiopetusjakso. Koulutus päätyy 19.6.2017. Alustavaan päiväohjelmaan voit tutustua vasemman palkin linkistä.

Kustannukset

Yritys sitoutuu koulutukseen ja sen kustannuksiin vasta valittuaan henkilön. Työ- ja elinkeinohallinto maksaa merkittävän osan koulutuksen kustannuksista. Näin koulutuksen kautta rekrytoitavasta henkilöstä yritykselle aiheutuvat kustannukset yritykselle ovat alle neljäsosa uuden henkilön suoraan palkkaamiseen verrattuna. Yritys ei maksa koulutettavalle palkkaa, vaan hän saa koulutuksen aikana julkista tukea. Yritys maksaa kuuden kuukauden koulutuksesta vain osallistumismaksun, joka on 6 000 €/koulutettava (+ alv %).

Lisätietoja

Kun haluatte tietää enemmän ja päästä mukaan, ottakaa yhteyttä! Ilmoittautumalla yritys ei vielä sitoudu mihinkään, mutta ilmoittautumalla nyt maksimoitte henkilöhaun tehon ja minimoitte kulut. Soittakaa tai lähettäkää sähköpostia Timo Mäkitalolle (040 865 3767, timo.makitalo(at)primetieto.fi niin kerromme lisää!

 

Avaa allaoleva Adobe Readerilla luettava tiedosto näpäyttämällä tiedostonimeä

  1. Koulutuksen esite yrityksille
  2. Koulutuksen ohjelma
  3. Yhteydenottpyyntö

   Huom! Yrityksen yhteyspyynnön voi täyttää suoraan nettiyhteydessä ja lähettää sähköpostilla Primetiedolle.

   Jos sinulla ei ole koneessasi Adobe Readeria, lataa ohjelma tästä linkistä!


   Yhteistyössä: