Primetieto

3D-tulostaminen ja -palvelut suunnittelussa -koulutus, Helsinki 2016

NOPEIN TIE TAKAISIN PALKKATYÖHÖN!

Koulutuksen numero: 668 204


Hakuaika: Hae heti! Sinulle ja koulutusyhteistyöhön sopivan yrityskumppanin etsiminen käynnistyy heti, kun sinut on hyväksytty hakijaksi.  Hakuaikaa on jatkettu. Se päättyy 27.10.2016
Yrityshaku: Yhdessä Primetiedon kanssa. Hakija voi myös itse olla suoraan yhteydessä kiinnostaviin yrityksiin!
Koulutusaika: 19.12.2016 - 19.6.2017
Kesto ja rakenne Yhteensä 120 päivää. Opetusta 30-40 päivää ja työjaksot yhteensä 80 - 90 päivää. Lomajakso koulutuksen aikana 5 päivää.

 

 

3D-tulostaminen ja palvelut suunnittelussa -koulutus on ollut työnhakijoiden keskuudessa hyvin suosittu. Saimme tähän koulutukseen lähes 150 hakemusta. Olemme syksyn ajan hakeneet yrityksiä, jotka tarvitsisivat uuttaa 3D-tulostus-osaaja ja jotka olisivat valmiita rekrytoimaan hänet koulutuksemme kautta. Se on osoittautunut ennakoitua vaikeammaksi. Emme ole onnistuneet löytämään kiinnostuneita yrityksiä niin paljon, että saisimme suunnitellussa aikataulussa muodostetuksi 20 opiskelija-yritys -paria. Tästä syystä joudumme valitettavasti ilmoittamaan, että 3D-tulostaminen ja palvelut suunnittelussa -koulutusta ei käynnistetä.

 

3D-TULOSTAMINEN MULLISTAA MAAILMAA

3D-tulostaminen tulee mullistamaan suunnittelu-, tuotanto- ja jakeluketjuja lähivuosina. Suunnitteluprosesseihin se vaikuttaa ensimmäisenä. Ota 3D-osaaminen haltuusi ja varmista työmahdollisuutesi suunnittelutehtävissä. Koulutusyhteistyö voi olla nopein tie takaisin palkkatyöhön!

3D tulostaminen ja -palvelut suunnittelussa -koulutus on Uudenmaan ELY-keskuksen tilaama työvoimakoulutus. Koulutuksen aikana opiskelijan 3D-tiedot ja valmiudet päivitetään luentojen, ohjelmistoharjoitusten, 3D-tulostuspajan ja työssäoppimisen avulla. Koulutuksen aloitusvaiheessa opiskelija ja Primetieto hankkivat yhteistyössä opiskelijalle työssäoppimisjaksolle sopivan alan yrityspaikan, jossa hänellä on edellytykset menestyä ja koulutuksen tuella työllistyä koulutuksen jälkeen.

Yritystehtävässä opiskelija päivittää osaamistaan yli neljän kuukauden ajan ja pääsee tekemään ammattitöitä. Uusi oppi ja opiskelijan panos koulutusajalla hyödyttää myös työnantajaa. Jakson jälkeen opiskelijalla on hyvä asema neuvotella työsuhteesta.

Primetieto tiedottaa alan yrityksiä koulutuksesta, ilmoittautuvat yritykset hakevat henkilöä tehtäviinsä koulutusyhteistyön kautta. Hae koulutukseen, niin pääsemme katsomaan, sopisiko joku yritystehtävistä sinulle!

Asiaotsikot: näpäytä otsikko -linkkiä ja pääset tekstiin asian kohdalle!

Lisätiedot

 Hakijat

Hakemus koulutukseen

Ilmoittautuminen Primetiedolle

CV:n päivitys

Valinnat koulutukseen yrityshaastatteluiden kautta

Hakijan itsenäinen yrityshaku

Opiskelijavalinnat

Koulutuksen tavoite ja rakenne

Koulutusluokat

Koulutuksen aikataulut

Työnantajakumppanit

 

Lisätiedot

Perustiedot koulutuksesta ovat tällä sivulla ja näytön vasemman palkin linkeissä. Lisätietoa koulutuksesta:

Primetiedon toimisto: puh. 040-4117048, Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen

Työ- ja elinkeinohallinnon Työlinjan koulutusneuvojat, puh.0295020702 ma-pe 9-16.15, Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen

Hakijat

Koulutukseen voivat hakea työttömät ja työttömyysuhanalaiset työnhakijat, joilla on soveltuvaa koulutusta ja kokemusta teknisestä suunnittelusta, tietotekniikasta, CAD:ista ja mediaohjelmistoista, ja jotka soveltuvat alan asiantuntijoiksi tai yrittäjiksi. Koulutustaustoista sopivia ovat mm. arkkitehdit, muotoilijat, sisustussuunnittelijat, insinöörit, tekniset suunnittelijat, mediatutkinnon suorittaneet.

Hakemus koulutukseen

Haku koulutukseen on kaksivaiheinen: 1) haku työvoimahallinnon koulutusten nettihakujärjestelmän kautta, 2) ilmoittautuminen Primetiedolle. Molemmat hakemukset pitää täyttää.

Täytä työhallinnon koulutushakemus osoitteessa www.te-palvelut.fi, Haussa oleva työvoimakoulutus -kohdasta. Koulutushaku tapahtuu koulutusnimellä tai numerolla 668 204. Nettihaussa tarvitset pankkiyhteystunnukset.

Ilmoittautuminen Primetiedolle

Kun olet täyttänyt työhallinnon hakemuksen, ilmoittaudu Primetiedon hakujärjestelmään. Tämä tapahtuu vasemman palkin 3. Hakijan ilmoittautuminen -linkistä. Jos olet uusi hakija, pitää sinun rekisteröityä hakijaksemme antamalla sähköpostiosoitteesi ja itse keksimäsi salasana. Hakemuksen perustieto-kohdassa kysytään henkilö-, koulutus- ja työkokemustietojasi. Liitä hakemukseen päivittämäsi (ks. ohje alla) CV/ansioluettelo -tiedosto, nimeä se SukunimiEtunimiCV (mieluiten pdf- tai doc-tiedosto), työ- ja opintotodistuksia ei liitetä mukaan. Lähetämme vahvistuksen saapuneesta hakemuksestasi ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

CV:n päivitys

Vasemmassa palkissa on linkki CV-pohjaan (4. CV-malli). Sen avulla voit varmistaa, että CV:si on tietosisällöltään ja muodoltaan riittävä – mallin kanssa samanlainen sen ei tarvitse olla! Primetieto esittelee sinut ilmoittautuneille yrityksille toimittamasi CV:n avulla. Normaalissa työnhaussa CV on kohdennettu haettavaan tehtävään ja lisäksi on erillinen hakemus, jossa hakija esittelee itsensä ja tavoitteensa. Nyt toimittamasi CV:n tulisi sisältää myös persoonasi ja pyrkimystesi esittelyn. CV:tä ja persoonan esittelyä ei voi kohdentaa suoraan johonkin tehtävään, vaan sen on oltava yleisemmällä tasolla. Pyydän päivittämään CV:si tämän ohjeen ja CV-pohjan esimerkkien suuntaiseksi.

Valinnat koulutukseen yrityshaastatteluiden kautta

Kun olet jättänyt hakemuksesi, kouluttaja ja TE-toimisto arvioivat saapuneita hakemuksia viikoittain. Tämän esivalinnan perusteella valitaan soveltuvat hakijat jatkoon. Soveltuvia hakijoita tähän koulutukseen ovat työttömät tai työttömyysuhan alaiset teknisen koulutuksen saaneet ja oman alan työkokemusta hankkineet hakijat, jotka ovat kiinnostuneita 3D tekniikasta ja joiden työllistymismahdollisuuksien arvioidaan parantuvan koulutuksen avulla. Koulutukseen valinnan edellytyksenä on myös ammatissa työskentelyyn riittävä suomen kielen taito.

Hakijan itsenäinen yrityshaku

Aktiivinen, soveltuvaksi arvioitu hakija voi myös itse sopia alustavasti työnantajan kanssa koulutusyhteistyöstä. Kun yritys on kiinnostunut, tiedota yritys ja hanke Primetiedolle. Primetieto on sen jälkeen yhteydessä yritykseen ja sopii sen kanssa jatkotoimista. Primetieto esittelee TE-toimistolle hakijan valittavaksi koulutukseen ja yrityksen kumppaniksi työjaksoille. Katso lisäideoita yrityshakuun 5. Yrityshaun vinkit –linkistä. Voit ehdottaa yritykselle koulutusyhteistyötä. Kun keskustelet yrityksen kanssa, voit keskustelua varten ottaa mukaan myös yritysesitteemme, linkki 6. Yritysesite.

Koulutuskumppanin haussa ei ole toimiala- tai kokorajoituksia. Koulutusaikaiseksi tehtäväksi sopivat kaikki tehtävät, joissa 3D-asioiden ymmärtämisestä ja osaamisesta on hyötyä. Työnantajan talouden pitää olla normaalissa kunnossa. Työnantajan osallistumismaksu koko kuuden kuukauden valmennuksesta on 6 000 euroa + alv. Tämä on yritykselle edullinen tapa valmentaa uusi työntekijä.

Opiskelijavalinnat

HAE HETI, hakijoiden sijoittaminen Primetiedolle kiinnostuksensa ilmoittaneisiin yrityksiin käynnistyy heti jo hakuaikana, kun saamme hakemuksesi ja CV:si ja sinut on arvioitu soveltuvaksi. Primetieto ehdottaa TE-toimistolle hakijaa valittavaksi koulutukseen heti, kun hänelle on löytynyt työssäoppimispaikka. Loput koulutuspaikat täytetään ennen koulutuksen alkua viikolla 50.

Koulutuksen tavoite ja rakenne

Koulutuksen tavoitteena on valmentaa työnhakijoita 3D-tulostustuksen ja suunnittelualan tehtäviin ja muihin tehtäviin, joissa koulutuksen teemoista on hyötyä.

Koulutuksen hakuaika päätyy 27.10.2016. ja koulutus toteutetaan 19.12.2016 - 19.6.2017 (loma 20.-24.2.2017)

Yrityskumppanin haku tapahtuu mahdollisuuksien mukaan ennen koulutuksen alkamista tai viimeistään ensimmäisen lähiopetusjakson aikana. Koulutus kestää 120 päivää, josta 30 – 40 on Primetiedon järjestämää lähiopetusta ja muu aika työssäoppimista opiskelijan yhteistyöyrityksessä.

Lähiopetuksen rakenne on seuraava: 

 • Rakennussuunnitteluympäristön kehittäminen ja 3D-tulostus
 • R&D -projekti; luovuus, suunnittelu ja kehittäminen
 • 3D-suunnittelu, 3D-malli, 3D-tulostettavuuden vaateet ja tulostustavat
 • Tutkimus- ja kehittämishanke ja toteutus asiakasyhteistyössä
 • Tuotesuunnittelu, mallinnus, valmistus ja 3D-tulostus
 • 3D-skannauksen hyödyntäminen suunnittelussa
 • Suunnittelutoimiston kuvankäsittely, digitaalinen mallinnus ja arkistointi
 • Painettujen julkaisujen tuottaminen, tiedostomuodot, ohjelmistot ja tiedonhallinta
 • Internet-pohjainen julkaisu, välineet ja tiedonhallinta
 • 3D-tulostustekniikat ja tulostimet
 • 3D-tulostus: tutustuminen yrityksiin ja työpaja
 • Toimiminen rakennus- ja suunnittelualan yrittäjänä
 • Orientaatio ja ohjaus

Alustava koulutusohjelmasta on vasemmalta 2. Koulutusohjelma –linkistä. Ohjelma tarkentuu myöhemmässä vaiheessa.

Koulutusluokat

Käytettävät tilat ovat hyvin julkisin yhteyksin tavoitettavissa pääkaupunkiseudulla.

Koulutuksen aikataulut

Jätä koulutushakemus viimeistään 27.10.2016. Koulutukseen valinta tapahtuu haastattelun kautta. Haastattelu voi myös tapahtua yrityksessä, joka on kiinnostunut sinun osaamisestasi. Hae heti, niin pääset mukaan yritysvalintoihin alusta asti. Jos esim. työllistyt muualle tai jos jostain muusta syystä et enää ole kiinnostut tästä koulutuksesta, ilmoita vain meille, että hakemuksesi ei ole enää voimassa.

Työnantajakumppanit

Koulutuksen kautta työnantajalla on mahdollisuus valmentaa itselleen uusi osaaja. Toimiala, koko tms. rajoituksia ei yrityksille ole. Työnantajan talouden pitää olla normaalissa kunnossa.

Työnantaja valitsee itse hankkeeseen sopivan henkilön, joko Primetiedon ehdokkaista tai työnantajalle hanketta ehdottaneen työnhakijan. Valittu henkilö saa 30-40 päivän koulutuksen. Koulutuksensa osana valittu henkilö työskentelee yrityksessä yli neljä kuukautta.

Osaajaa etsivät työnantajat voivat ilmoittautua Primetiedolle. Työnantaja saa lisätietoa vasemmalta linkistä 6. Yritysesite tai yrityssivultamme. Työnantaja ilmoittautuu linkistä 7. Yrityksen ilmoittautuminen. Työnantaja kuvaa Primetiedon Ota yhteyttä -lomakkeelle yhteystietonsa ja avoimen tehtävän/hankkeen ja henkilövaateet. Ilmoittautuminen on vasta kiinnostuksen osoitus, koulutusyhteistyö alkaa vasta, jos yritys löytää sopivan henkilön tehtäväänsä.

Primetieto selvittää ilmoittautuneiden työnantajien tehtäviin osaamiseltaan ja kokemukseltaan soveltuvimmat hakijat. Primetieto esittelee sopivat hakijat työnantajalle. Työnantaja päättää haastatteluun kutsusta. Primetieto kutsuu työnantajan hyväksymät hakijat haastatteluun. Kun työnantaja haastattelussa valitsee hakijan ja hakija hyväksyy työnantajan ja tehtävän, esittää Primetieto hakija-työnantaja-paria koulutukseen valittavaksi. Uudenmaan TE-toimisto vahvistaa valinnat.


 

Avaa allaoleva Adobe Readerilla luettava tiedosto näpäyttämällä tiedostonimeä

  1. Hakijaesite
  2. Koulutusohjelma
  3. Hakijan ilmoittautuminen
  4. CV-malli
  5. Yrityshaun vinkit
  6. Yritysesite
  7. Yrityksen ilmoittautuminen

  Tiedotustilaisuudessa 19.9. esitetyn materiaalin löydät täältä

   Jos et voi täyttää sähköistä hakemusta, ota yhteyttä Primetietoon: puh 040 411 7048 tai primekoulutus(at)primetieto.fi.

   Huom! Yrityksen yhteyspyynnön voi täyttää suoraan nettiyhteydessä ja lähettää sähköpostilla Primetiedolle.

   Jos sinulla ei ole koneessasi Adobe Readeria, lataa ohjelma tästä linkistä!

   {linkr:none}

   Yhteistyössä: