Primetieto

CAD-osaaja, F.E.C-koulutus, Helsinki 2016

 

Primetieto on sopinut Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa CAD-osaaja, Helsinki 2016 –koulutuksen jatkamisesta. Voimme ottaa koulutukseen tänä vuonna vielä 20 opiskelijaa ja tarjota näin yrityksille helpon, vähäriskisen ja edullisen tavan rekrytoida cad-osaajia tänä syksynä.

Primetiedon rekrytoiva työvoimakoulutus on tarkoitettu helpottamaan työnantajan ja työnhakijan yhteistyön aloitusta. Primetieto järjesti vuosina 2012 – 2015 Uudenmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta vastaavan koulutuksen. Koulutukseen valituista yli sadasta valmennettavasta 70 % työllistyi koulutuksen aikana tai sen päättyessä koulutusaikaiseen työssäoppimisyritykseensä. Myös muu palaute yrityksiltä ja osallistujilta oli hyvää, tulosten perusteella ELY-keskus tilasi Primetiedolta uuden vastaavan koulutuksen.

Rekrytointitapa on edullinen riskitön ja joustava:

 • Maksuton henkilöhaku. Kun kuvaat Primetiedolle tehtävän, seulomme koulutuksen hakijoista sopivimmat ehdokkaat, joista valitset valmennettavasi. Jos et löydä sopivaa, emme laskuta mitään. Edellisessä koulutuksessa hakijoina oli 400 insinööriä, arkkitehtia, visualistia, muotoilijaa, suunnitteluassistenttia, piirtäjää, jne.
 • Turvallinen rekrytointi. Yrityksen koulutettava saa 20-25 päivän päivityksen cad-osaamiseensa ja työskentelee 5 kk yrityksen tehtävässä. Koulutusajalla yritys ei maksa palkkaa vaan koulutettava saa julkista koulutustukea. Rekrytointipäätös tehdään koulutuksen lopulla, jolloin yrityksellä on jo selkeä käsitys koulutettavan valmiuksista ja sopimisesta tiimiin - rekrytointi voi tapahtua turvallisesti. Koulutusvaiheen kustannus on noin viidesosa verrattuna siihen, että henkilö palkataan suoraan.
 • Aloitus yritykselle sopivana ajankohtana. 6 kuukautta kestävään valmennukseen on mahdollista osallistua yrityksen henkilötarpeen ajoittumisen mukaan kevääseen 2017 asti.

F.E.C on ELY-keskuksen tuotemerkki ja tulee sanoista Further Educated with Companies.

KOULUTUSYHTEISTYÖN SISÄLTÖ JA EDUT:

Napauta otsikko -linkkiä ja pääset sivulla asian kohdalle! Voit myös selata sivua vierityspalkista.

Rekrytointiohjelman aikataulu

Koulutuksen tavoite

Osallistuvat työnantajat

Työnantajan ilmoittautuminen

Ehdokkaat yritystehtäviin

Yritys valitsee itse henkilön

5 kuukauden työtehtävä yrityksessä

Mitä tehtäviä koulutuksen työjaksoilla

Yrityksen kustannus viidesosa verrattuna suoraan palkkaamiseen

Koulutus

Yrityksen hyödyt

Lisätiedot

Joustavan rekrytointiohjelman aikataulu

Yritysilmoittautuminen Heti - milloin tahansa, 10.12.2016 asti
Henkilöhaku Ehdokkaita yrityksen tehtäviin voi kysyä koko ajan, 10.12.2016 asti
Haastattelut yrityksessä Milloin tahansa, 31.12.2016 asti
Henkilövalinta Milloin tahansa, 31.12.2016 asti
Koulutuksen aloitus Sovittavana hetkenä, 31.12.2016 asti
Koulutusyhteistyön kesto  
Noin 6 kuukautta
Työjakso yrityksessä Noin 5 kuukautta
Opiskelijan opetusjaksot 20-25 pv

Yrityksen valitsema henkilöä voi aloittaa koulutuksessa yrityksen ja henkilön sopimana ajankohtana – vaikka heti valinnan jälkeen. Primetiedon järjestämä opetus alkaa sen jälkeen, kun koko koulutusryhmä on koossa eli todennäköisesti joulukuussa. Ne opiskelijat, joiden kohdalla valintaprosessi on valmis sitä ennen, aloittavat koulutuksen yritystyöskentelyllä.

Toivomme saavamme yrityksiltä kuvaukset haettavista henkilöistä mahdollisimman nopeasti. Uusia hakijoita saamme syyskuusta alkaen. Hakijoiden esittelyt ja haastattelut pyritään hoitamaan niin, että valintapäätökset voidaan tehdä mahdollisimman nopeasti. Tavoitteena on, että koulutusryhmä on valmis joulukuun puoliväliin mennessä.

Henkilö on koulutuksessa 120 työpäivää hänen ja yrityksen sopimasta aloituspäivästä lukien. Tästä ajasta Primetiedon järjestämää opetusta on 20 – 25 päivää. Päivien määrä riippuu opiskelijan ja hänen yrityksensä valitsemista cad-kursseista. Muu ajan eli n. viisi kuukautta henkilö työskentelee yrityksen hänelle osoittamissa tehtävissä.

Voit avata yritykselle tarkoitetun esitteen vasemman palkin linkistä Yritysesite.

Koulutuksen tavoite

Ohjelma on Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittamaa työvoimakoulutusta. Yksittäisen henkilön valmennus kestää 6 kk. Ohjelman tavoitteena on tarjota uusmaalaisille yrityksille pitkäjänteinen, edullinen ja rekrytoinnin riskit minimoiva tapa hakea ja valmentaa työnhakija yrityksen tehtävään. Työnhakijalle ohjelma antaa mahdollisuuden päivittää ammattitaitoaan ja näyttää osaamisensa rekrytointia harkitsevalle yritykselle.

Osallistuvat työnantajat

Koulutukseen voi osallistua kahden vuoden aikana 20 opiskelija-työnantaja –paria. Yrityksellä on koulutuksen teemaan liittyvä tehtävä, jota hoitamaan se ottaa koulutuksen kautta henkilön. Yritys ohjaa koulutettavaa työjaksoilla. Yrityksen talouden on oltava normaalissa kunnossa.

Työnantajan ilmoittautuminen

CAD-osaajaa etsivä työnantaja ilmoittaa kiinnostuksensa rekrytointiohjelmasta Primetiedolle. Työnantaja kuvaa millaista henkilöä se hakee, millaiseen tehtävään ja milloin aloitus tapahtuisi. Ilmoittautuminen ei vielä sido työnantajaa, sitoutuminen tapahtuu vasta yrityksen valittua sopivaksi katsomansa henkilön. Jos sopivaa ei löydy, yhteistyö peruuntuu kustannuksetta.

Kiinnostuksen ilmoittaminen tapahtuu vasemman palkin linkistä Yrityksen ilmoittautuminen, lähettämällä sähköpostia osoitteella Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen tai soittamalla meille Primetietoon. Työnantaja kuvaa yhteystietonsa ja avoimen tehtävän tai hankkeen ja haettavaan henkilöön liittyvät vaatimukset ja toiveet. Kannattaa ilmoittautua ajoissa, jolloin on mukana valitsemassa sopivaa valmennettavaa ehdokkaistamme.

Ehdokkaat yritystehtäviin

Primetieto tiedottaa Uudenmaan työnhakijoita CAD-osaaja -rekrytointiohjelmasta systemaattisesti. Laajoja hakijakohderyhmäpostituksia on vuoden aikana useita ja haku on koko ajan auki työhallinnon järjestelmässä ja Primetiedon kotisivuilla. Hakijoina on insinöörejä, arkkitehtejä, visualisteja, muotoilijoita, suunnitteluassistentteja, piirtäjiä jne. Hakijat ovat valmiita tulemaan yrityksen haastatteluun. Osalla hakijoista on jo pitkä työkokemus, osa on vastavalmistuneita. Primetiedolla on koko ajan tarjolla osaajia yrityksen henkilötarpeen ajankohdasta riippumatta.

Yritys valitsee itse henkilön

Yritys kuvaa hakemansa henkilön vaateet. Primetieto etsii hakijoiden joukosta yritykselle sen kriteerit parhaiten täyttävät ehdokkaat. Yritys haastattelee ehdokkaat ja valitsee itse koulutettavansa. TE-toimisto vahvistaa henkilön valinnan. Vahvistuksen jälkeen laaditaan kolmikantainen koulutussopimus (yritys, koulutettava, Primetieto).

Yritys voi esittää Primetiedolle koulutukseen myös tiedossaan olevaa muuta sopivaa henkilöä. Henkilön on oltava työtön tai työttömyysuhan alainen koulutuksen alkaessa.

5 kuukauden työtehtävä yrityksessä

Valittu henkilö työskentelee yrityksessä 5 kuukautta koulutuksensa osana. Koulutettavan toimenkuva räätälöidään yrityksen tarpeen ja henkilön osaamisen pohjalta. Työjaksoilla koulutettava on yrityksen työnjohdon alainen. Koulutettava ei ole työsuhteessa yritykseen. Yritys ei maksa hänelle palkkaa vaan koulutettava saa julkista koulutustukea. Koulutettava ottaa hänelle määritellyn tehtävän haltuunsa ja näyttää osaamisensa siinä. Työsuojelu- ja vastuumielessä koulutettava rinnastetaan yritystyöjaksoilla työntekijään.

Koulutuksen päättyessä yrityksellä on tehtävään harjaantunut ja yrityksen tunteva henkilö valmiina. Varsinaisen rekrytointipäätöksen yritys tekee koulutuksen lopulla, jos työtehtävä ja yhteistyö ovat sujuneet suunnitellusti.

Mitä tehtäviä koulutuksen työjaksoilla

Valmennettavan toimenkuva koostetaan työnantajan tarpeen ja henkilön valmiuksien pohjalta. Tehtävät voivat olla esim. seuraavia:

 • suunnittelija
 • suunnittelua tukevat tehtävät
 • suunnitteluohjelmien päivitys
 • tietomallinnus, teknisten tietojen ylläpito
 • visualisointi, animointi
 • tuotekehitys, 3D-prototypointi, 3D-tulostus
 • grafiikka ja kuvankäsittely
 • työn- ja tuotannon johto
 • muu työnantajan ja hakijan sopima tehtävä

Yrityksen kustannus viidesosa verrattuna suoraan palkkaamiseen

Koulutusyhteistyö kestää noin 6 kuukautta, josta koulutettava työskentelee yrityksessä noin 5 kuukautta ja opiskelee noin kuukauden ajan. Yritys maksaa osallistumisestaan ja opiskelijan työpanoksesta vain osallistumismaksun.  Osallistumismaksu on 6 500 € + alv/koulutettava. Näin koulutusyhteistyö on erittäin edullinen tapa valmentaa uusi toimihenkilö. Kustannus on valmennusajalla vain murto-osa verrattuna tilanteeseen, jossa henkilö palkataan suoraan.

Koulutus

Valitun valmennettavan koulutus kestää 6 kuukautta. Tästä kuukausi (20–25 pv) on opetusta ja työjaksot yrityksessä noin 5 kuukautta. Primetieto ja valittu opiskelija laativat 20–25 päivän henkilökohtaisen opiskeluohjelman. Lähiopetuksessa päivitetään ja täydennetään henkilön osaamista sovittavissa aiheissa:

 • CAD-perusteet
 • Mekaniikkasuunnittelu
 • Rakennus- ja arkkitehtisuunnittelu 
 • 3D-suunnittelu, tuotekehitys/prototypointi, 3D-tulostus
 • Tietomallinnus
 • Sähkö- ja piirilevysuunnittelu
 • LVI-suunnittelu
 • 3D visualisointi
 • 3D mallinnus ja animaatio
 • Digitaalinen kuvankäsittely

Lähiopetusohjelma järjestetään niin, että opiskelijalla on mahdollisuus osallistua hänelle hyödylliseen koulutukseen omana opiskeluaikanaan. Lähiopetuksen lisäksi kouluttajan tutor tukee koulutettavan onnistumista yritystehtävässään.

Yrityksen hyödyt

Koulutusyhteistyö on edullinen ja helppo tapa toteuttaa rekrytointi. Koulutusyhteistyössä rekrytointiin liittyvät riskit ovat minimissään. Eri tilanteissa olevat yritykset hyötyvät koulutusyhteistyöstä:

 • helppo ja riskitön henkilöhaku
 • ensimmäinen työntekijä alkavan yrityksen käynnistykseen
 • lisähenkilö yrityksen kasvua tukemaan
 • vetäjä tai resurssi kehittämishankkeeseen
 • eläkkeelle lähtijän jatkajan kouluttaminen
 • täydentävä henkilö vähentää ylitöitä

Koulutusaikana yritys saa hyvän käsityksen uuden henkilön osaamisesta ja soveltuvuudesta yritykseen. Rekrytointipäätöksen yritys tekee koulutuksen lopulla.

Kiinnostaako?

Soita tai lähetä sähköpostia. Voit soittaa numeroon 040 411 7048 tai lähettää sähköpostia osoitteella Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen . Yhteydenotto ei sido mihinkään. Maksuvelvoite syntyy vain, jos teille sopiva henkilö löytyy.

 

Yrityssivut: CAD-osaaja, FEC-koulutus, Helsinki 2016

Avaa allaoleva Adobe Readerilla tai selaimella luettava tiedosto näpäyttämällä tiedostonimeä

 1.  Yritysesite
 2.  Ohjelmarunko
 3. Yrityksen ilmoittautuminen


   

  Jos sinulla ei ole koneessasi Adobe Readeria, lataa ohjelma tästä linkistä!


  Yhteistyössä: