Primetieto

Rekrytointikoulutus – ratkaisu yrityksen henkilöstön hankintaan

Rekrytoijan ratkaistavia perusongelmia ovat haun toteutustapa, sopivan henkilön löytäminen ja aloittavan henkilön yrityskohtaisten asioiden osaamisen varmistaminen. Rekrytointikoulutus on hyvä ja kustannustehokas ratkaisu kaikkiin näihin ongelmiin! Rekrytointikoulutus tarkoittaa 1) henkilöhakua alueen työnhakijoista, 2) valitun henkilön täsmäkouluttamista, 3) perehdyttämistä yrityksen tehtävään koulutusajalla.

Rekrytointikoulutus käynnistetään yrityksen, kouluttajan ja työhallinnon yhteistyönä. Rekrytointikoulutukseen on nyt mahdollista saada julkista tukea 70 % kustannuksista. Primetieto on työvoimakoulutukseen erikoistunut kouluttaja ja voi sovittaessa hoitaa kaikki rekrytointikoulutuksen järjestelyt.

Isommat yritykset yksin, pienemmät ryhmässä

Rekrytointikoulutuksen järjestelyt ovat yksinkertaisia, kun yhdessä yrityksessä käynnistetään uutta toimintaa tai yksikköä ja tarvitaan useita uusia saman alan osaajia yhtä aikaa. Henkilöhaku toteutetaan ja tarvittava koulutus annetaan koulutettavalle ryhmälle kerralla ja kustannustehokkaasti.

Pienemmissä yrityksissä rekrytoidaan tavallisesti 1-2 henkilöä kerralla. Tällöin yrityskohtainen rekrytointikoulutus ei kustannussyistä ole mahdollista. Ratkaisu tässä tilanteessa on se, että Primetieto selvittää alueella rekrytoivista yrityksistä ne, joilla on samantyyppisiä henkilöstötarpeita. Henkilöhaku ja koulutus suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä ryhmän kanssa.

Rekrytointikoulutuksen sisältö ja prosessi

  1. Primetieto hoitaa sovittaessa rekrytointikoulutukseen liittyvät esijärjestelyt: neuvottelut työhallinnon kanssa, koulutusohjelman sisällön sopimisen, toteutuksen yksittäisen yrityksen tai kootun yritysryhmän kanssa
  2. Primetieto hoitaa henkilöhakuprosessin: tiedottaa suoramarkkinoinnilla alueen työnhakijoille avoimista tehtävistä ja koulutuksesta; esittelee hakijoille yrityksen/ organisaation tehtävän ja selvittää tehtävästä kiinnostuneet henkilöt; esittelee rekrytoijalle tehtävästä kiinnostuneet henkilöt ja sopii haastattelut niiden henkilöiden kanssa, joista rekrytoija on kiinnostunut
  3. Rekrytoija valitsee haastattelun jälkeen sopivaksi arvioimansa henkilön
  4. Riskitön valintaprosessi - jos rekrytoija ei valitse haastatelluista ketään, ei Primetieto veloita toimeksiannosta mitään!
  5. Rekrytointikoulutuksen kesto on 4-5,5 kuukautta, josta Primetiedon järjestämää opetusta ja opiskelua on 5-7 viikkoa. Opetus on sovittua täsmäkoulutusta yrityksen tai yritysryhmän aloittaville työntekijöille
  6. Koulutettava harjoittelee koulutuksen puitteissa 3-4 kk yrityksen tehtävässä. Tänä aikana koulutettava saa yrityksen yleisen perehdytyksen ja ottaa työtehtävän haltuunsa.

Rekrytointikoulutuksen edut

Rekrytointikoulutus tekee henkilöhaun helpoksi, vähentää rekrytointiin normaalisti sisältyviä riskejä ja alentaa rekrytoinnin ja perehdytyksen kustannukset kolmasosaan.

  1. Helppo ja selkeä. Primetieto voi sovittaessa hoitaa koko rekrytoinnin ja koulutuksen prosessin, yritys vain ilmoittaa tarpeensa ja päätöksensä Primetiedolle
  2. Riskitön. Primetieto ei laskuta toimeksiannosta, jos yritys ei valitse henkilöä esitetyistä eikä osallistu koulutusvaiheeseen
  3. Edullinen. Primetieto hakee käynnistettävälle koulutukselle Työ- ja elinkeinohallinnolta julkisen tuen. Tuki voi olla jopa 70 % rekrytointikoulutuksen kustannuksista. Julkisen tuen vuoksi mukaan lähtevän yrityksen kustannukset ovat alhaiset, enintään kolmasosa normaalilla tavalla haettavan uuden toimihenkilön rekrytointi- ja palkkakustannuksista.

Kiinnostaako?

Jos suunnittelet uuden henkilöstön hankintaa ja rekrytointikoulutuksen mahdollisuudet kiinnostavat, ota meihin yhteyttä esim. täyttämällä oheinen yhteydenottolomake tai puhelimitse tai sähköpostilla.